Mindfulness


Mindfulness is een methodiek om anders te leren omgaan met stress. Wanneer er sprake is van spanning, angst, overmatig piekeren of moeite met loslaten en ontspannen, kan deze meditatie- en aandachtstechniek de kwaliteit van leven verbeteren.

Stress zorgt ervoor dat ons systeem 'aan' gaat. De geest wordt alert, het lichaam spant zich aan. Het hele systeem maakt zich klaar om het probleem het hoofd te bieden. De zogenaamde fight, flight, freeze reactie. Wanneer de stresssituatie voorbij is, ontspannen lichaam en geest zich weer. Het systeem gaat 'uit'. Dit hele proces is een natuurlijke reactie en zeer nuttig bij reëel gevaar. Maar soms gaat het systeem niet 'uit' en blijft het chronisch 'aan' staan. Dit is uitputtend, veroorzaakt psychisch en lichamelijk leed en kan zelfs ziekmakend zijn.

Met mindfulness leren we het systeem weer 'uit' te zetten. Mindfulness leert ons vriendelijk en met aandacht te erkennen wat er is. Mindfulnessoefeningen helpen om uit het denken en uit het doen te komen. Ze dragen bij aan het eenvoudigweg zìjn in het nu. Hiermee ontstaat rust en ruimte. Problemen verliezen hun zwaarte of lossen op.

Een individueel mindfulnesstraject behelst ongeveer 10 sessies. Naast een deel theorie bestaat dit traject voor het merendeel uit mindfulnessoefeningen. Deze worden thuis geoefend en geïntegreerd in het dagelijks leven met behulp van meditaties die worden aangereikt.

Na het volgen van een mindfulnesstraject bij Praktijk bij de IJssel of elders, is er de mogelijkheid om de houding van mindfulness te onderhouden tijdens mindfulnesssessies van Yoga bij de IJssel.

Volwassenen


Contact

Drs. E.M. (Lisette) Knol
Werverdijk 30
8191 NL Werven (Wapenveld)

06 13391070
info@praktijkbijdeijssel.nl

Praktijk bij de IJssel
Yoga bij de IJssel