Mindfulness


Mindfulness is een methodiek om anders te leren omgaan met stress. Wanneer er sprake is van spanning, angst, overmatig piekeren of moeite met loslaten en ontspannen, kan deze meditatie- en aandachtstechniek de kwaliteit van leven verbeteren.

Stress zorgt ervoor dat ons systeem 'aan' gaat. De geest wordt alert, de hartslag verhoogt en het lichaam spant zich aan. Het hele systeem maakt zich klaar om het probleem het hoofd te bieden. De zogenaamde fight, flight, freeze reactie. Wanneer de stresssituatie voorbij is, ontspannen lichaam en geest zich weer. Het systeem gaat 'uit'. Dit hele proces is een natuurlijke reactie en zeer nuttig bij reëel gevaar. Maar soms gaat het systeem niet 'uit' en blijft het chronisch 'aan' staan. Dit is uitputtend en veroorzaakt psychisch en lichamelijk leed.

Met mindfulness leren we het systeem zelf 'uit' te zetten. We ontdekken hoe we de draaikolk van overmatig piekeren en andere ongezonde gedragingen kunnen stoppen. Mindfulness richt zich op 'zijn' zonder te doen, volledig erkennen wat zich aandient, dit doorademen in plaats van ervoor weg te lopen of er mee te worstelen. Praktijk bij de IJssel combineert de reguliere mindfulnessoefeningen met gerichte visualisatietechnieken om een diepere therapeutische werking te stimuleren. De oefeningen worden thuis geoefend en geïntegreerd in het dagelijks leven.

Mindfulness helpt om uit het denken en uit het doen te komen. Ze dragen bij aan het eenvoudigweg zìjn in het nu. Hiermee ontstaat rust en ruimte. Problemen verliezen hun zwaarte of lossen op.
Volwassenen


Contact

Drs. E.M. (Lisette) Knol
Werverdijk 30
8191 NL Werven (Wapenveld)

06 13391070
info@praktijkbijdeijssel.nl

Praktijk bij de IJssel
Yoga bij de IJssel