Gesprekstherapie


Behandeling van volwassenen bestaat uit cliëntgerichte gesprekstherapie. Praten draagt bij aan verwerking van gebeurtenissen, aan het creëren van inzicht en aan het vinden van oplossingen. In de gesprekken staan verbinding, empathie en acceptatie centraal, waardoor emotionele groei wordt bevorderd.

Binnen dit gesprekstherapeutisch kader worden er verschillende behandelmethoden toegepast. Naast psycho-educatie kunnen werkvormen uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, traumaverwerkingstherapie, ontspannings- en visualisatiemethoden en exposuretechnieken deel uitmaken van het proces. Samen wordt gekeken naar wat er nodig is in de huidige omstandigheden.

De basis van alle therapeutische processen bij Praktijk bij de IJssel ligt in de mindfulness. Met mindfulness stappen we uit automatische patronen van denken en doen, en komen we in contact met het 'zijn'. Vanuit daar kunnen alle bovenstaande therapiewerkvormen integreren en ontstaat er ruimte voor groei.

Na de intakefase wordt een behandelvoorstel besproken. Gedurende de therapie zal er regelmatig overleg zijn over het therapeutisch proces.

Volwassenen


Contact

Drs. E.M. (Lisette) Knol
Werverdijk 30
8191 NL Werven (Wapenveld)

06 13391070
info@praktijkbijdeijssel.nl

Praktijk bij de IJssel
Yoga bij de IJssel