Gesprekstherapie


Behandeling van volwassenen bestaat uit cliëntgerichte gesprekstherapie. Praten draagt bij aan verwerking van gebeurtenissen, aan het creëren van inzicht en aan het vinden van oplossingen. In de gesprekken staan verbinding, empathie en acceptatie centraal, waardoor emotionele groei wordt bevorderd.

Daarnaast hanteert de praktijk verschillende behandelmethoden. Cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, schematherapie, Voice Dialogue, individuele opstellingen, beeldcommunicatie, mindfulness en exposuretechnieken kunnen deel uitmaken van het proces. Samen wordt gekeken naar wat er nodig is in de huidige omstandigheden.

Na de intakefase wordt een behandelvoorstel besproken. Gedurende de therapie zal er regelmatig overleg zijn over het therapeutisch proces.

Volwassenen


Contact

Drs. E.M. (Lisette) Knol
Werverdijk 30
8191 NL Werven (Wapenveld)

06 13391070
info@praktijkbijdeijssel.nl

Praktijk bij de IJssel
Yoga bij de IJssel