Ouders


Kinderen en jongeren spiegelen. Gedrag van kinderen waar ouders zich zorgen over maken, zich aan ergeren of gedrag dat pijn of verdriet oproept, zegt ook iets over de ouder. Dit gegeven biedt een ander perspectief voor therapie.

In oudergesprekken wordt samen met de therapeut gekeken naar het probleemgedrag van het kind of de jongere: Welk gedrag laat het kind zien? Welke boodschap klinkt er in door? Wat roept dit bij de ouder op? Wat heeft de ouder en wat heeft het kind nodig?

Tijdens de gesprekken wordt er gewerkt met speciale methodieken die patronen inzichtelijk maken. Mogelijkheden liggen in werkvormen uit de schematherapie, Voice Dialogue, fluisterkindmethodiek en individuele opstellingen. Ook kunnen mindfulnessoefeningen deel uitmaken van het proces.

Het doel is dat er een positieve verschuiving plaatsvindt bij de ouder en als gevolg daarvan tussen ouder en kind en bij het kind zelf.

Ouders


Contact

Drs. E.M. (Lisette) Knol
Werverdijk 30
8191 NL Werven (Wapenveld)

06 13391070
info@praktijkbijdeijssel.nl

Praktijk bij de IJssel
Yoga bij de IJssel