Mindfulness


Mindfulness
Mindfulness is een methodiek om anders te leren omgaan met stress en pijn. Mindfulness helpt om uit het denken en uit het doen te komen. Ze draagt bij aan het eenvoudigweg zijn in het nu.

Bij reëel gevaar komt het stressresponssysteem in actie. De geest wordt alert, de adrenalinespiegel stijgt, de hartslag verhoogt, het lichaam spant zich aan. Het hele systeem maakt zich klaar om het probleem het hoofd te bieden. De zogenaamde fight, flight, freeze reactie. Wanneer het stressresponssysteem echter te vaak in actie komt, ook 'slechts' bij moeilijke of nare situaties, raken lichaam en geest uitgeput.

Met mindfulness leren we het systeem zelf uit te zetten. We ontdekken hoe we de draaikolk van overmatig piekeren en andere ongezonde stressgedragingen kunnen stoppen. Er ontstaat rust en ruimte.

Meditatie en wetenschap
Structurele meditatie heeft een positieve invloed op:
  • je hersenstructuur (gebieden actief bij angst en stress zwakken af en gebieden van aandacht en empathie lichten op)
  • je fysiologische systeem (hormonaal, hartritme, bloeddruk, spiertonus, slaapcyclus)
  • je psychologische staat (toename van rust, tevredenheid en kalmte)
Alleen al één keer bewust diep inademen door de neus en lang uitademen door de mond kan een verschuiving teweegbrengen in die richting. Je luwt het sympatische zenuwstelsel (actief bij actie en stress) en verruimt de werking van het parasympatische zenuwstelsel (actief bij rust en ontspanning).

Meditatieproject (maand januari)
Misschien heb je inmiddels ervaren dat mediteren je goed doet. Toch kunnen oude patronen of de rush van het dagelijks leven een obstakel vormen om daadwerkelijk structureel te mediteren. Gefeliciteerd! Je bent een mens! En daarom kan het helpen om voor een bepaalde tijd een commitment aan te gaan.

Of misschien wil je kennismaken met mediteren. Wil je 'leren' mediteren.

Praktijk bij de IJssel verzorgt in de maand januari een meditatieproject. Een project van 31 dagen waarin je dagelijks via WhatsApp een meditatie ontvangt. Afhankelijk van je werk- en/of gezinsritme kun je de meditatie 's ochtends, 's middags of 's avonds beoefenen. Zo integreer je het mediteren soepel en eenvoudig in je leven.

De duur van de meditatiemomenten varieert van 5 tot 20 minuten. Iedere keer een verse meditatie, met wisselende meditatietechnieken, en een gedegen opbouw over het geheel. Na afsluiting van het project zijn de meditaties blijvend beschikbaar.

Wat kost het je? Allereerst commitment! Naderhand bepaal je wat het meditatieproject je waard is in euro's en kun je een voor jou passend bedrag overmaken. Dus op donatie gebaseerd.

Je kunt hieronder een korte meditatie beluisteren zodat je ervaart of mijn stem en manier van begeleiden jou past.Doe je mee?
Volgend meditatieproject: -
Aanmelden via info@praktijkbijdeijssel.nl

... Je maakt mediteren heel laagdrempelig, simpel en aards. Je verstaat de kunst in treffende woorden en beelden meditatie alledaags en helpend te maken. Dank daarvoor!
... Ben overtuigd van het nut van mediteren en jij kunt dat op een hele goede manier brengen. Ik word er rustiger door en kan beter loslaten.


Contact

Drs. E.M. (Lisette) Knol
psycholoog
mindfulnesstrainer
yogadocent

Werverdijk 30
8191 NL Werven (Wapenveld)

06 13391070
info@praktijkbijdeijssel.nl

Praktijk bij de IJssel
Yoga bij de IJssel