Therapie


De behandeling van jongeren bestaat voornamelijk uit gesprekstherapie. Praten draagt bij aan verwerking van gebeurtenissen, aan het creëren van inzicht en aan het vinden van oplossingen. In de gesprekken staan verbinding, empathie en acceptatie centraal, waardoor emotionele groei wordt bevorderd.

Binnen dit gesprekstherapeutisch kader worden er verschillende behandelmethoden toegepast. Naast psycho-educatie en ondersteunende therapeutische materialen kunnen werkvormen uit de mindfulness, cognitieve gedragstherapie, traumaverwerkingstherapie, ontspannings- en visualisatiemethoden en exposuretechnieken deel uitmaken van het proces. Samen wordt gekeken naar wat er nodig is in de huidige omstandigheden.

Het intakegesprek vindt plaats met alleen de jongere of met de jongere en de ouder(s) gezamenlijk. Na een tweetal sessies wordt een behandelvoorstel besproken. De jongere heeft het recht zelf te beslissen in hoeverre de ouder(s) bij de therapie betrokken worden.

Jongeren


Contact

Drs. E.M. (Lisette) Knol
Werverdijk 30
8191 NL Werven (Wapenveld)

06 13391070
info@praktijkbijdeijssel.nl

Praktijk bij de IJssel
Yoga bij de IJssel