Therapie


De behandeling van jongeren bestaat voornamelijk uit gesprekstherapie. Praten draagt bij aan verwerking van gebeurtenissen, aan het creëren van inzicht en aan het vinden van oplossingen. In de gesprekken staan verbinding, empathie en acceptatie centraal, waardoor emotionele groei wordt bevorderd.

De praktijk hanteert daarnaast verschillende behandelmethoden. In cognitieve gedragstherapie leren jongeren dat gevoelens worden beïnvloed door gedachten. Gedachten die belemmerend werken, worden vervangen door helpende gedachten. Met helpend gedrag wordt toegewerkt naar weerbaarheid, zelfvertrouwen en ontspanning. Mindfulness kan deel uitmaken van dit proces. Bij creatieve therapie vervangt of vergemakkelijkt een creatieve werkvorm het praten. Exposure(blootstellings)-technieken worden gehanteerd bij het omgaan met angst.

Het intakegesprek vindt plaats met alleen de jongere of met de jongere en de ouder(s) gezamenlijk. Na een tweetal sessies wordt een behandelvoorstel besproken. De jongere heeft het recht zelf te beslissen in hoeverre de ouder(s) bij de therapie betrokken worden.

Jongeren


Contact

Drs. E.M. (Lisette) Knol
Werverdijk 30
8191 NL Werven (Wapenveld)

06 13391070
info@praktijkbijdeijssel.nl

Praktijk bij de IJssel
Yoga bij de IJssel